Kalender måndag 10 juli

Publicerad

BÖRS
Rapporter
07:30 Wihlborgs

Stämmor
09:30 Mendus (extra)

Investerarmöte
09:00 Wihlborgs telefonkonferens

Handlas exklusive utdelning
Bilia (utd 2,20 kr)

Corporate Actions
Mendus exklusive rätt N 7:3, 48 öre per aktie

Övriga händelser
Textilwirtschaft veckoförsäljning

MAKRO
Indonesien konsumentförtroende
01:50 Japan bytesbalans
02:01 Irland PMI bygg
03:30 Kina KPI
03:30 Kina PPI
06:30 Nederländerna industriproduktion
07:00 Estland handelsbalans
07:00 Finland industriproduktion
07:00 Finland industriorder
08:00 Danmark KPI
08:00 Danmark handelsbalans
08:00 Norge PPI
08:00 Norge KPI
09:00 Tjeckien detaljhandelsförsäljning
09:00 Turkiet arbetslöshet
09:00 Österrike industriproduktion
09:30 Riksbanken protokoll penningpolitisk möte
10:30 EMU Sentix investerarförtroende
11:00 Grekland industriproduktion
12:00 Irland industriproduktion
12:00 Sverige AF veckostatistik
14:30 Kanada bygglov
15:00 Israel räntebesked
16:00 Federal Reserve tal av Barr
16:00 USA grossistlager reviderad
16:00 USA grossistförsäljning
17.00 USA inflationsförväntningar
17:00 Federal Reserve tal av Mester
17:00 Federal Reserve tal av Daly
17:15 EMU tal av Herodotou
18:00 Federal Reserve tal av Bostic

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons