K2A:s förvaltningsresultatet föll kraftigt

Publicerad

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter redovisar en kraftig nedgång av förvaltningsresultatet i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 111,4 miljoner kronor (87,8), en ökning med 26,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 82,3 miljoner kronor (62,0), en ökning med 32,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 5,3 miljoner kronor (79,0), en minskning med 93,3 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -146,5 miljoner kronor (131,0). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 25,5 miljoner kronor (8,9).

Resultatet före skatt var -115,8 miljoner kronor (218,9).

Resultatet efter skatt blev -64,5 miljoner kronor (184,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,98 kronor (1,96).

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 22,98 kronor per aktie (32,24) den 30 juni.

Antalet bostäder i produktion var 881 (1522) och antalet bostäder i projekt 3 673 (4 038).

Totalt antal bostäder i förvaltning uppgick per 30 juni till 4 829 (4 602).

”Under andra kvartalet har K2A färdigställt drygt 400 bostäder. Samtidigt har bolaget genomfört två större fastighetsförsäljningar för att anpassa balansräkningen till en miljö med högre räntenivåer och för att frigöra finansieringsutrymme för fortsatt tillväxt. Fastigheterna såldes till i genomsnitt 0,1 procent under bokfört värde och affären har således haft marginell påverkan på resultatet”, skriver bolaget i delårsrapporten.

– En större förvaltningsvolym och möjligheten till ytterligare samordning och effektivisering gör att vi framåt kan förvänta oss högre driftsöverskott och kassaflöde från förvaltningen, kommenterar vd Johan Knaust i delårsrapporten.

K2A, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter111,487,826,9%
Driftnetto82,362,032,7%
Förvaltningsresultat5,379,0-93,3%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-146,5131,0
Värdeförändringar derivat, totalt25,58,9186,5%
Resultat före skatt-115,8218,9
Nettoresultat-64,5184,3
Resultat per aktie, kronor-0,981,96
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor22,9832,24-28,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons