Jupiters förvaltare letar efter nya champions – Placera

Mark Heslop som förvaltar fonderna Jupiter European Growth och Jupiter Pan European Smaller Companies menar att det i dagsläget är en enorm osäkerhet på finansmarknaderna med hög inflation och stigande räntor. Utöver detta tampas den europeiska marknaden med krig och höga energikostnader vilket troligtvis leder till minskad konsumtion. Det säger förvaltaren i en intervju med Placera.

Framöver vill förvaltaren se sjunkande inflationssiffror och mindre hökaktiga signaler från den amerikanska centralbanken innan man förväntar sig en starkare tillväxt. Däremot anser Heslop att nyckeln till en stabil global ekonomisk tillväxt framöver kan vara en återöppning och normalisering av marknaden i Kina.

I dagsläget letar förvaltaren efter kvalitetsbolag vars värderingar sjunkit senaste tiden. Marknadsledare som har möjligheten att föra vidare kostnader genom att höja priserna samt har en affärsmodell som klarar av en sättning i den globala ekonomin utan att ta för mycket stryk, så kallade champions.

Förvaltaren lyfter fram både danska Novo Nordisk och brittiska Relx bland sina favoritaktier. Gällande Novo Nordisk menar Heslop att bolaget har flera starka produkter och klarar av en nedgång i världsekonomin. När det kommer till Relx menar förvaltaren att bolaget har en attraktiv affärsmodell som också gynnas av den starka digitaliseringstrenden.

Ett annat bolag som förvaltaren lyfter fram är schweiziska Comet som är verksamma inom plasma för tillverkning av halvledare.

Svenska innehav som finns i förvaltaren portfölj är bland annat Nordnet, Atlas Copco och Thule.

”Jag äger Nordnet nu men har tidigare ägt Avanza under flera år. Nordnet ritar om kartan för sparande och investeringar med hjälp av digitalisering. De levererar billiga och digitala spartjänster av hög kvalitet. De stora bankerna kan inte leverera lika billiga och bra produkter vilket ger Nordnet en stor fördel. Men aktien är känslig för lägre marknadsaktivitet vilket vi nu upplever. På den positiva sidan gynnas de av högre räntor. De är en nordisk spelare som gynnas av en ökad spartrend”, säger Mark Heslop.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons