Jupiter Gold & Silver ökade 0,4 procent i december – flera gruvbolag rapporterade nya mineraltillgångar

Fonden Jupiter Gold & Silver steg 0,4 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Under 2021 minskade fonden med 16,7 procent och var därmed sämre än index som minskade med 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ned Naylor-Leyland.

Förvaltaren inleder med att kommentera att guld och silver priset steg med 3,08 respektive 2,07 procent under månaden.

Naylor-Leyland kommenterar den amerikanska centralbankens besked om att börja minska på deras tillgångsköp till en nivå som liknar situation 2013, vilket visade sig vara en ohållbar takt. Därtill annonserade Federale Reserve att de planerar för tre räntehöjningar under 2022 samtidigt som de sänkt sin tillväxtprognos. Naylor-Leyland betonar dock att räntan spås trots det fortfarande vara lägre än den var innan Covid-19 pandemins utbrott.

Beträffande De Grey Mining Limited kom de med två tillkännagivande angående deras Manilla projekt i västra Australien. I båda fallen hade mineraler med hög guldhalt hittats och bolaget spås kunna expandera sin utvinning.

Vidare kommenterar förvaltaren innehaven Fresnillo Plc och MAG Silver Corp som kom med uppdateringar på Juanicipio Project i Mexico. Projektteamet levererade i tid men på grund av personalbrist hos det lokala statliga kraftnätet har de inte fått tillåtelse att ansluta sig till kraftnätet. Projektet blir således förskjutet 6 månader och utvinning förväntas påbörjas i första veckan i maj 2022. Verksamheterna fortskrider i den utsträckning som är möjligt på redan befintliga platser för att minimera påverkan på framtida kassaflöden.

Förvaltaren tar även upp innehavet Alexco Resource Corp som kom med sin rapport från deras borrningar i Kanada under 2021. Nya silverfyndigheter hittades och företaget är nu i färd med att beräkna ett estimat på mineralhalten i området under Bermingham Northeast mining reserve.

De största innehaven i fonden var vid månadskiftet Sprott Physical Gold Trust, De Grey Mining och Sprott Physical Gold & Silver med portföljvikter om 7,5, 7,0 respektive 6,6 procent.

Fondens tillgångar bestod vid årsskiftet av 76,4 procent aktier och 20,2 procent ädelmetaller.

Jupiter Gold & Silver, %december, 2021Fond MM, förändring i procent0,4Index MM, förändring i procent3,3Fond i år, förändring i procent-16,7Index i år, förändring i procent-7,1

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons