Josab avnoteras från Spotlight – sista noteringsdag 15 mars

Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market med sista noteringsdag 15 mars efter beslut av börsen.

Den 3 december 2021 beslutade Spotlight att Josab skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att Josab uppfyllde samtliga noteringskrav. Det meddelades även att Spotlight skulle komma att besluta om avnotering för det fall Josab inte uppfyllde noteringskraven.

”På grund av omständigheterna i det aktuella bolaget bedömer Spotlight att det inte finns förutsättningar för en ändamålsenlig granskning, genomlysning och övervakning. God transparens och genomlysning av de noterade bolagen är nödvändigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och Spotlight. Det är därför inte möjligt att fullfölja noteringsprövningen”, skriver Spotlight i ett börsmeddelande.

Mot bakgrund av ovanstående har Spotlight beslutat att avbryta noteringsprövningen.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons