Jetpak ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Logistikbolaget Jetpak redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 20,5 procent till 291,7 miljoner kronor (242,0). Underliggande organisk tillväxt var 10,2 procent. Förvärvade CTS Express ingår från och med detta kvartal i siffrorna och bidrog med 14 miljoner kronor till omsättningen och 0,9 miljoner kronor till rörelseresultatet.

Sett till segmenten var det Express Air som gick bäst med en ökning på 37 procent (155 miljoner) mot 6,2 procent (137 miljoner) för Express Road. Inom Express Air var tillväxten stark i Europa, Finland och Danmark.

”Särskilt europaverksamheten hade en god tillväxt tack vare högre aktivitet hos stora kunder med en ökad ad-hoc aktivitet. I Danmarks fall drevs tillväxten av CTS Express samt av en ökad flygkapacitet. Även Finland uppvisade en stark post-pandemisk tillväxt, särskilt för ad-hoc produkter. Fortsatta störningar i leveranskedjorna för större industrikunder gav tillväxt för våra snabbaste lösningar. De stora inrikesmarknaderna uppvisade dock lägre tillväxttal då Sverige fortsatt påverkas av bristen på flygkapacitet och Norge hade lägre vaccindistribution under kvartalet”, kommenterar vd Kenneth Marx.

Rörelseresultatet blev 30,2 miljoner kronor (21,8), med en rörelsemarginal på 10,4 procent (9,0).

Resultatet efter skatt blev 21,6 miljoner kronor (14,4), och per aktie 1,78 kronor (1,19).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 13,1 miljoner kronor (-5,3).

”Ett starkt första kvartal och ett gott momentum ger förväntningar om fortsatta starka resultat
under kommande kvartal. Den makroekonomiska utvecklingen med ökad inflation och högre
räntenivåer kan potentiellt påverka tillväxten, något som vi noggrant kommer att följa för att kunna vidta avhjälpande åtgärder på både kostnads- och intäktssidan”, säger Kenneth Marx.

Jetpak, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning291,7242,020,5%
Rörelseresultat30,221,838,5%
Rörelsemarginal10,4%9,0%
Nettoresultat21,614,450,0%
Resultat per aktie, kronor1,781,1949,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet13,1-5,3

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons