Jernhusen ökar förvaltningsresultatet

Publicerad

Statliga fastighetsbolaget Jernhusen redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna och driftnettot pekade också uppåt medan nettoresultatet sjönk.

Hyresintäkterna uppgick till 359 miljoner kronor (331), en ökning med 8,5 procent mot föregående år. Under det första halvåret var nettouthyrningen i befintligt bestånd 15 miljoner kronor (6).

Driftnettot uppgick till 273 miljoner kronor (243), en ökning med 12,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 206 miljoner kronor (195), en ökning med 5,6 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 117 miljoner kronor (271). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 30 miljoner kronor (103).

Resultatet före skatt var 339 miljoner kronor (569).

Resultatet efter skatt blev 269 miljoner kronor (454), en minskning med 40,7 procent mot föregående år.

Värdet av fastigheterna var 21,5 miljarder kronor (20,6). Belåningsgraden var 39,3 procent (39,9) och räntetäckningsgraden 5,5 (8,1).

Vakansgraden har sänkts och genomsnittlig kontraktstid utökats.

Vd Kertin Gillsbro skriver i rapporten att bolaget påverkas av högre räntor och oro i marknaden, men att man fortsätter att investera i fastigheter.

Jernhusen, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter3593318,5%
Driftnetto27324312,3%
Förvaltningsresultat2061955,6%
Värdeförändringar fastigheter, totalt117271-56,8%
Värdeförändringar derivat, totalt30103-70,9%
Resultat före skatt339569-40,4%
Nettoresultat269454-40,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons