Finwire

Itab sätter villkoren i nyemissionen till 1:1, teckningskurs 7,50 kronor

Uppdaterad 2021-02-09
Publicerad 2021-02-09

Butiksinredningsbolaget Itab Shop Concept har nu fastställt villkoren för den tidigare aviserade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från den extra stämman den 15 januari för att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är 1:1, vilket innebär att en befintliga aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 7,50 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 768 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen är säkrad till 94 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 12 februari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 15 februari Teckningstiden löper från 19 februari till 8 mars och handel med teckningsrätter sker den 19 februari till 3 mars.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser