Irras sätter upp nya finansiella mål

Medicinteknikbolaget Irras styrelse har beslutat att revidera bolagets finansiella mål. Bolagets nya finansiella mål är följande, enligt ett pressmeddelande.

* Nettoomsättning som förväntas överstiga 350 miljoner kronor 2025. Bolaget förväntar sig att nettoomsättningen överstiger 35 miljoner kronor under 2022 och minst 350 miljoner kronor 2025.

* Bruttomarginal som förväntas vara högre än 60 procent 2025. Irras redovisade en positiv bruttomarginal för det första kvartalet 2022. Irras förväntar sig en bruttomarginal om 30 procent eller högre under 2022. Efter 2022 räknar bolaget med att förbättra bruttomarginalen till minst 60 procent 2025, genom högre nettoomsättning, lägre produktionskostnader samt förlängd hållbarhet av bolagets förbrukningsvaror från 12 till 36 månader.

* Positivt kassaflöde förväntas 2025. För att uppnå de uppdaterade finansiella målen kommer ledningen för Irras att fortsätta utvärdera bolagets kommersiella strategi samt bolagets rörelsekostnader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons