Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i december

Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i december.

Tjänsteindexet sjönk till 56,5 i december.

Föregående månads utfall var 59,3.

Irlands sammanvägda inköpschefsindex minskade i december.

Det sammanvägda indexet sjönk till 55,4 i december.

Föregående månads utfall var 59,3.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Irlanddecember, 2021november, 2021Inköpschefsindex för tjänstesektorn56,559,3Inköpschefsindex sammanvägt55,459,3

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons