Irlands inköpschefsindex för industrin minskade i februari

Publicerad

Irlands inköpschefsindex för industrin minskade i februari.

Industriindexet sjönk till 57,8 i februari.

Föregående månads utfall var 59,4.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Irlandfebruari, 2022januari, 2022Inköpschefsindex för industrin57,859,4

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons