Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i juni

Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i juni.

Tjänsteindexet sjönk till 55,6 i juni.

Föregående månads utfall var 60,2.

Irlands sammanvägda inköpschefsindex minskade i juni.

Det sammanvägda indexet sjönk till 52,8 i juni.

Föregående månads utfall var 57,5.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Irlandjuni, 2022maj, 2022
Inköpschefsindex för tjänstesektorn55,660,2
Inköpschefsindex sammanvägt52,857,5

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons