Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i augusti

Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i augusti.

Tjänsteindexet sjönk till 54,7 i augusti.

Föregående månads utfall var 56,3.

Irlands sammanvägda inköpschefsindex minskade i augusti.

Det sammanvägda indexet sjönk till 51,0 i augusti.

Föregående månads utfall var 52,9.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Irlandaugusti, 2022juli, 2022
Inköpschefsindex för tjänstesektorn54,756,3
Inköpschefsindex sammanvägt51,052,9

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons