Ionis och Astra Zenecas kolesterolstudie i fas 2 mötte primära effektmål

Läkemedelsbolaget Ionis och partnern Astra Zeneca meddelar att fas 2b-studien Etesian med kandidaten ION449, som syftar till att sänka kolesterolnivåerna i blodet hos patienter med hyperkolesterolemi, uppnådde såväl de primära som sekundära slutmålen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien uppnådde sitt primära effektmått genom att sänka serum-LDL-C-nivåerna med upp till 79 procent, jämfört med 2 procent för placebo. Studien uppfyllde också de sekundära effektmåtten, inklusive en signifikant sänkning av PCSK9-nivåerna med upp till 94 procent, jämfört med 5 procent för placebo.

”Idag är vi glada att kunna meddela att Etesian Fas 2b för ION449 (AZD8233) visade ett tydligt dossvar för både PCSK9- och LDL-C-nivåer. Resultaten understryker ION449s (AZD8233) potentiella bästa effektprofil och stödjer ytterligare utveckling av ION449 (AZD8233) som nästa generations PCSK9-hämmare som administreras själv varje månad”, kommenterar Mene Pangalos, vice vd och vd för Biopharmaceuticals F&U på Astra Zeneca.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons