Inwido förvärvar brittiska Dekko Window Systems som omsätter 280 miljoner kronor

Publicerad

Dörr- och fönstertillverkaren Inwido förvärvar Dekko Window Systems i Storbritannien, som är specialiserade på fönster och dörrar, entré- och vikdörrar samt altandörrar i PVC, aluminium och kompositmaterial. Dekko har 200 anställda och en produktionsanläggning i utkanten av Manchester. Det senaste verksamhetsåret omsatte bolaget motsvarande 280 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Verksamheten kommer att fortsätta drivas som en separat affärsenhet inom affärsområde Västeuropa samtidigt som bolaget bland annat kommer att kunna dra fördelar av synergier med Inwidos centrala inköpsorganisation samt övriga affärsenheter i Storbritannien.

Förvärvet av Dekko finansieras genom tillgängliga likvida medel och kommer ha en marginellt positiv påverkan på Inwidos vinst per aktie under 2022. Köpeskillingen ligger i linje med Inwidos gängse multiplar. Ägarna behåller 30 procent av aktierna under en period om minst tre år. Köpeskillingen för resterande aktier kommer att baseras på den framtida finansiella utvecklingen för Dekko.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons