Invoicery ökade omsättningen med över 20 procent i Q1

Invoicery, som står bakom Frilans Finans, redovisar ökande omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 20,8 procent till 349 miljoner kronor (289). Bolaget hänvisar ökningen primärt till verksamhetsgrenen egenanställda arbetstagare.

”Även på ett mer övergripande plan ser utsikterna för fortsatt tillväxt goda ut. Allteftersom att
pandemins begränsningar avtagit har den positiva trenden på marknaden varit tydlig. Utvecklingen är sannolikt inte bara pådriven av slopade restriktioner, utan har också att göra med långtgående trender som ökad digitalisering och nya beteende- och konsumtionsmönster. I våra kvartalsvisa sammanställningar av utvecklingen inom frilanssektorn nedbrutet per yrkesgrupp ser vi också att ökningar inte är begränsad till traditionella frilansyrken, utan sker på bred front”, kommenterar vd Stephen Schad.

Resultatet före skatt var 2,2 miljoner kronor (1,3).

Invoicery, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning34928920,8%
Resultat före skatt2,21,369,2%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons