Invisio ökar omsättning, orderingång och vinst

Publicerad

Teknikbolaget Invisio ökar orderingången och omsättningen kraftigt. Orderingången ligger på rekordnivå.

Omsättningen steg 75,5 procent till 269,8 miljoner kronor (153,7).

Bruttovinsten blev 163,8 miljoner kronor (88,4), med en bruttomarginal på 60,7 procent (57,5).

Ebitda-resultatet blev 60,5 miljoner kronor (3,4), med en ebitda-marginal på 22,4 procent (2,2).

Rörelseresultatet blev 45,4 miljoner kronor (-8,3), med en rörelsemarginal på 16,8 procent.

Resultatet efter skatt blev 27,3 miljoner kronor (-7,3). Resultat per aktie hamnade på 0,60 kronor (-0,16).

Orderingången landade på 402 miljoner kronor (157,7), en ökning med 154,9 procent mot föregående år. Orderstocken var 790,3 miljoner kronor (481,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 85,9 miljoner kronor (8,1).

”Den starka utvecklingen fortsätter. Orderingången uppgick till drygt 400 miljoner kronor, vilket är rekord för ett enskilt kvartal. Nuvarande utveckling med en hög orderingång och en orderbok som i det närmaste uppgår till 800 miljoner kronor, samt en överlag aktiv marknad, gör att vi håller fast vid tidigare uttalanden om en fortsatt stark försäljning, orderingång och lönsamhet under 2023”, skriver vd Lars Højgård Hansen i rapporten.

Invisio, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång402157,7154,9%
Nettoomsättning269,8153,775,5%
Bruttoresultat163,888,485,3%
Bruttomarginal60,7%57,5%
EBITDA60,53,41 679,4%
EBITDA-marginal22,4%2,2%
Rörelseresultat45,4-8,3
Rörelsemarginal16,8%
Nettoresultat27,3-7,3
Resultat per aktie, kronor0,60-0,16
Kassaflöde från löpande verksamhet85,98,1960,5%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons