Finwire

Investor ökade justerat substansvärde med 4 procent under tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-10-18
Publicerad 2021-10-18

Investor rapporterar ett justerat substansvärde på 223 kronor per aktie per den 30 september, vilket motsvarar en ökning med 4 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till -4 procent, jämfört med 1 procent för SIXRX avkastningsindex.

Rörelseresultatet blev 27 802 miljoner kronor (27 839).

Resultatet före skatt var 26 958 miljoner kronor (27 065).

Resultatet efter skatt blev 26 935 miljoner kronor (27 170), en minskning med 0,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 8,80 kronor (8,87), vilket innebär en minskning med 0,8 procent mot föregående år.

Bolaget har uppdaterat skuldsättningspolicyn. Den nya målnivån är 0-10 procent nettoskuld/totala justerade tillgångar (tidigare 5-10 procent nettoskuld/totala redovisade tillgångar). Enligt den uppdaterade policyn uppgick nettoskuldsättningsgraden till 2,5 procent per den 30 september 2021 (3,5 procent per den 31 december 2020).

Investor, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringRörelseresultat27 80227 839-0,1%Resultat före skatt26 95827 065-0,4%Nettoresultat26 93527 170-0,9%Resultat per aktie, kronor8,808,87-0,8%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in