Investeringstakten bland svenska företag sjönk 14 procent i Q3 mot Q2 – väntas öka 4 procent nästa år

Publicerad

Investeringstakten hos svenska företagen ökade med 24 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021 men backade 14 procent mot andra kvartalet i år.

Det rapporterar SCB i sin senaste investeringsenkät.

Totalt uppgick företagens investeringar under tredje kvartalet till 92,2 miljarder.

Många branschgrupper minskade sina investeringar mellan andra och tredje kvartalet i år. Fastighetsbranschen tappade mest med en nedgång på 21 procent. Branschen Information och kommunikation minskade sina investeringar med 19 procent. Även branscherna för företagstjänster, banker, försäkringsbolag, byggtjänster, industri minskade sina investeringar.
Transportbranschen ökade sina investeringar med 20 procent.

Investeringsenkäten visar vidare att de totala investeringarna för tillverkningsindustrin beräknas hamna på 72,7 miljarder kronor under 2022 och 75,8 miljarder under 2023. Om prognoserna stämmer innebär det en ökning med 4 procent under 2023 jämfört med 2022.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons