Intrum minskade rörelseresultatet som väntat

Publicerad

Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntat.

Omsättningen steg 1,9 procent till 4 972 miljoner kronor (4 879). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 4 806.

Rörelseresultatet blev 1 291 miljoner kronor (1 561), väntat rörelseresultat var 1 313. Rörelsemarginalen var 26,0 procent (32,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 468 miljoner kronor (1 701), väntat var 1 433, med en justerad rörelsemarginal på 29,5 procent (34,9).

Resultatet efter skatt blev 64 miljoner kronor (734).

Resultat per aktie hamnade på 0,11 kronor (5,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 063 miljoner kronor (2 204).

Intrum, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning4 9724 8063,5%4 8791,9%
Rörelseresultat1 2911 313-1,7%1 561-17,3%
Rörelsemarginal26,0%27,3%32,0%
Rörelseresultat, justerat1 4681 4332,4%1 701-13,7%
Rörelsemarginal, justerad29,5%29,8%34,9%
Nettoresultat64734-91,3%
Resultat per aktie, kronor0,115,50-98,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet2 0632 204-6,4%

Konsensusdata från bolaget

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons