Intrum har ingått bindande lock-up-avtal med majoriteten av obligationsinnehavarna

Publicerad

Kredithanteringsbolaget Intrum har ingått ett bindande lock-up-avtal med obligationsinnehavare som innehar mer än 50,1 procent av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer och MTN:er med förfall 2025-2028. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beskedet är enligt Intrum en viktig milstolpe i bolagets ”fortsatta arbete mot en genomgripande och värdemaximerande refinansierings- och rekapitaliseringstransaktion som möjliggör en avsevärd minskning av bolagets skuldsättning, förlänger förfallodatum och stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt”.

Lock-up-avtalet uppges innehålla de huvudsakliga överenskomna villkoren för rekapitaliseringstransaktionen.

Enligt Intrum kommer parterna i lock-up-avtalet att ha möjligheter att säga upp det, exempelvis om rekapitaliseringstransaktionen inte kan genomföras före Long-Stop Time eller om erforderliga trösklar för samtycke inte har uppnåtts.

Rekapitaliseringstransaktionen inkluderar bland annat kapitaltillskott till bolaget genom nyemitterade aktier till vissa obligationsinnehavare till ett värde av cirka 526 miljoner euro, ändring och/eller utbyte av befintliga icke-säkerställda obligationer samt ändring och förlängning av Intrums revolverade kreditfacilitet.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons