Intervacc: Försäljningen av Strangvac är i gång – Penser

Försäljningen i gång

Fokus just nu är på lanseringen av Strangvac som bolaget successivt rullar ut till försäljning under året. Försäljningen startade i Sverige i mars, Danmark i maj och Storbritannien i mitten av augusti. Därmed borde förväntningarna på försäljning i Q2 inte varit höga. Storbritannien är en stor och viktig marknad med hög medvetenhet kring kvarka. Vi ser fram emot försäljningsstart i flera europeiska länder under hösten.

https://docs.penser.se/a/3038/Intervacc_Q2.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/forsaljningen-av-strangvac-ar-i-gang-intervacc

Penser Access

Annons