Internt missnöje och massavhopp inom FI – Di

Publicerad

Delar av Finansinspektionens banktillsyn dras med ett stort internt missnöje och omfattande avhopp, rapporterar Dagens Industri.

Det handlar om avdelningarna operativa risker och bankrätt där resultaten fullständigt rasat under årets stora medarbetarundersökning.

Många har också lämnat avdelningarna. Inom operativa risker har 12 av 31 anställda slutat det senaste året, och motsvarande siffra för bankrätt är 9 av 27 anställda. Enligt uppgifter till tidningen har flera av de som lämnat varit seniora medarbetare.

FI har bekräftat att det finns problem inom avdelningarna och att åtgärder vidtagits, bland annat i form av resursförstärkningar.

FI har en längre tid dragits med en stor personalomsättning. Detta eftersom de personer med erfarenhet på myndigheten är attraktiva för de bolag som är under FI:s tillsyn, och där har FI haft svårt att konkurrera lönemässigt.

https://www.di.se/nyheter/fiaskot-efter-nye-riksbankschefen-massavhopp-och-missnojda-medarbetare/

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons