Intellego Technologies: Analys samt intervju – Analyst Group

Publicerad

Med nio månader rapporterade har Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) levererat en nettoomsättning om ca 31 MSEK, varför vi redan nu, trots ett kvartal kvar, kan konstatera att ett rekordår ligger i korten. Detta, i kombination med att expansionsarbetet fortlöper enligt plan, där Bolagets LOI-projekt nu börjar realiseras, medför att vi ser goda möjligheter för Intellego att fortsätta öka försäljningen, tillika lönsamheten, under kommande år. Givet Analyst Groups prognoser estimeras en nettoomsättning om 100 MSEK år 2023, vilket med en forward-multipel om EV/S 6,0x samt justerat för Bolagets nettokassa, motsvarar ett potentiellt börsvärde om 609 MSEK idag i ett Base scenario, vilket inkluderar värderingen av Daro Group.

https://analystgroup.se/analyser/intellego-technologies-q3-22/

Analyst Group

Annons