Intea ökar förvaltningsresultatet – minskar nettovinsten

Publicerad

Fastighetsbolaget Intea, som är aktiva inom social infrastruktur, redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 262,5 miljoner kronor (221), en ökning med 18,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 216,7 miljoner kronor (181,5), en ökning med 19,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 129,7 miljoner kronor (125,5), en ökning med 3,3 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -263,5 miljoner kronor (77,8). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 79 miljoner kronor (254,8).

Resultatet efter skatt blev 7,4 miljoner kronor (344,2).

Substansvärde per aktie låg på 49,13 kronor (48,70).

Belåningsgrad var 54,7 procent (50,2) och räntetäckningsgraden 2,8 (4,1).

”Inteas verksamhet vilar på en stabil grund genom defensiva tillgångar med långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster, flera verksamma inom områden där aktivitetsnivån ökar markant. Under perioden har bland annat ett nytt tioårigt hyresavtal tecknats med Kristianstad kommun avseende 1 500 kvm uthyrningsbar area för en ny skola på högskoleområdet i Kristianstad i tidigare vakanta lokaler och diskussioner pågår med flera hyresgäster om utökade och nya
förhyrningar”, uppger vd Henrik Lindekrantz i rapporten.

Intea, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter262,522118,8%
Driftnetto216,7181,519,4%
Förvaltningsresultat129,7125,53,3%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-263,577,8
Värdeförändringar derivat, orealiserat79254,8-69,0%
Nettoresultat7,4344,2-97,9%
Substansvärde per aktie, kronor49,1348,700,9%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons