Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Spanien ökade mer än väntat i november

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Spanien ökade mer än väntat i november.

Tjänsteindexet förbättrades till 51,2 i november. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 50,5.

Föregående månads utfall var 49,7.

Det sammanvägda indexet förbättrades till 49,6 i november. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 48,5.

Föregående månads utfall var 48,0.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Spaniennovember, 2022Konsensusoktober, 2022
Inköpschefsindex för tjänstesektorn51,250,549,7
Inköpschefsindex sammanvägt49,648,548,0

Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons