Inköpschefsindex för industrin i EMU minskade oväntat i juli

Publicerad

Inköpschefsindex för industrin i EMU minskade oväntat i juli.

Industriindexet sjönk till 42,7 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 43,5.

Föregående månads utfall var 43,4.

En siffra över 50 indikerar expansion.

EMUjuli, 2023Konsensusjuni, 2023
Inköpschefsindex för industrin42,743,543,4

Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons