Inköpschefsindex för industrin i EMU minskade oväntat i juli (uppdatering)

Publicerad

(Lägger till de fyra sista styckena)

Inköpschefsindex för industrin i EMU minskade oväntat i juli.

Industriindexet sjönk till 42,7 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 43,5.

Föregående månads utfall var 43,4.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Det är tredje månaden i rad som indexet minskar. Indexet har också legat under 50 nu i ett helt år.

”ECB:s förhoppningar om en ekonomisk återhämtning under andra halvåret har dämpats kraftigt av dagens uppgifter”, skriver Commerzbank i en kommentar.

Commerzbank noterar vidare att den ekonomiska nedgången slagit brett mot hela Europa. Förra året började ECB höja räntan kraftigt för att få kontroll över inflationen.

På torsdag håller centralbanken möte och ytterligare en räntehöjning väntas.

EMUjuli, 2023Konsensusjuni, 2023
Inköpschefsindex för industrin42,743,543,4

Konsensusdata från Bloomberg

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons