Inhalation Sciences styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i inhalationsbolaget Inhalation Sciences kallas till årsstämma den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Daniel Spasic och styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja Gerde, Klaus Gottwald och Mårten Winge.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 400 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till medarbetare inom Inhalation Sciences.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons