Infrea kallar till årsstämma den 11 maj

Aktieägarna i byggbolaget Infrea kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Charlotte Bergman som styrelseledamot. Omval föreslås av styrelseordförande Tomas Bergström och omval av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Helene Willberg och Sören Bergström. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande att emittera högst 4 miljoner aktier samt ett bemyndigande om en riktad kvittningsemission på högst 12,45 miljoner kronor för att finansiera de aviserade förvärven av Upplands Markentreprenad och Rotomill.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram, dels riktat till ledande befattningshavare samt riktat till styrelseledamoten Helene Willberg.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons