Infrea förvärvar Upplands Markentreprenader

Byggbolaget Infrea förvärvar Upplands Markentreprenader, som är en komplett markentreprenör, vars intäkter senaste räkenskapsåret uppgick till 105 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 9 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmedelande.

Bolaget har sedan grundandet 2014 byggt upp en stark närvaro i Storstockholm, där erbjudet består av tjänster relaterat till mark & anläggningsentreprenader. Köpeskillingen, på kassa- och skuldfribasis, för aktierna i bolaget uppgår till 33 miljoner kronor plus eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 9 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med egna medel, 8,5 miljoner kronor i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier och externa lån. Förvärvet slutförs och tillträds idag den 7 januari.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons