Infracom tillträder förvärvet av Systech

IT-Infrastrukturbolaget Infracom har idag den 1 juli tillträtt förvärvet av Systech, System Economy Technologies i Nässjö, en affär som aviserades den 29 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet verkar inom tjänsteområdet Arbetsplats som tjänst med tillhörande områden hårdvara, licens, hybriddrift av applikationer och säkerhet. De senaste tio åren har Systech specialiserat sig på större åtaganden inom offentlig sektor. Från leveranscenter i Nässjö sampaketeras Arbetsplats som tjänst med kunders förutbestämda hårdvara.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 35 miljoner kronor, varav 16,3 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 8,7 miljoner kronor erlagts genom apportemission av 385 232 aktier i Infracom till teckningskursen 22,48 kronor per aktie. Infracom har efter apportemissionen 31,50 miljoner aktier utestående.

Resterande del, maximalt 10 miljoner kronor, kommer att erläggas genom kontant betalning och är till häften villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2025 och till hälften till nyförsäljning av Infracoms befintliga tjänster under samma period.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons