Finwire

Industrivärden avser att dra in de egna aktier som erhålls genom Handelsbankens utdelning

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

Investmentbolaget Industrivärden avser att kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas den 23 november, enligt ett pressmeddelande.

Stämman föreslås besluta om en minskning av aktiekapitalet genom indragning av de A-aktier i Industrivärden som Industrivärden kommer att erhålla genom extra utdelning från innehavsbolaget Handelsbanken. Åtgärden syftar till att Industrivärdens aktieägare på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig det mottagna värdet.

Handelsbankens extra bolagsstämma den 20 oktober beslutade att lämna en extrautdelning till sina aktieägare i form av A-aktier i Industrivärden. Därigenom kommer Industrivärden att erhålla 3,31 miljoner egna A-aktier, motsvarande ett värde om 930 miljoner kronor.

Industrivärdens styrelse har utvärderat olika alternativ för att dess aktieägare ska kunna tillgodogöra sig värdet av mottagna Industrivärdenaktier på bästa sätt. Utifrån dessa överväganden, som bland annat innefattar att Industrivärdens A-aktie handlas till rabatt mot det underliggande substansvärdet, bedöms en indragning av de mottagna aktierna vara det mest lämpliga alternativet för Industrivärden och dess aktieägare.

Förslagen till beslut innebär att aktiekapitalet minskas genom indragning av de egna A-aktier som mottas genom den extra utdelningen, samt en motsvarande ökning av aktiekapitalet genom en fondemission.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in