Inditex ökade rörelseresultatet men mindre än väntat under 2021/2022 (uppdatering)

Publicerad

(Lägger till sista två styckena)

Spanska klädbolaget Inditex redovisar en omsättning i linje med förväntat under helåret 2021/2022. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 35,9 procent till 27,72 miljarder euro (20,40). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 27,86.

Ebitda-resultat blev 7,18 miljarder euro (4,55), väntat 7,6, med en ebitda-marginal på 25,9 procent (22,3).

Rörelseresultatet blev 4,28 miljarder euro (1,51), väntat rörelseresultat var 4,77. Rörelsemarginalen var 15,4 procent (7,4).

Resultatet före skatt var 4,2 miljarder euro (1,40).

Resultatet efter skatt blev 3,24 miljarder euro (1,10), analytikerkonsensus 3,67.

Resultat per aktie hamnade på 1,042 euro (0,355).

I utdelning föreslås 0,93 euro per aktie (0,70), bestående av en ordinarie utdelning på 0,63 euro och en extrautdelning på 0,30 euro.

Inditex beskriver att vår/sommar-kollektionerna har tagits emot mycket väl av kunderna. Försäljningen i butik och online i konstanta valutor var under 1 februari till 13 mars 33 procent högre jämfört med föregående år. Jämfört med 2019, före pandemin, är försäljningen upp 21 procent. Under perioden har försäljningen i Ryssland och Ukraina stått för cirka 5 procentenheter av försäljningstillväxten.

Vidare framgår att onlineförsäljningen förväntas stå för mer än 30 procent av Inditex totala försäljning år 2024.

Inditex, BEUR2021/2022KonsensusFörändring mot konsensus2020/2021FörändringNettoomsättning27,7227,86-0,5%20,4035,9%EBITDA7,187,6-5,5%4,5557,8%EBITDA-marginal25,9%27,3%22,3%Rörelseresultat4,284,77-10,3%1,51183,4%Rörelsemarginal15,4%17,1%7,4%Resultat före skatt4,21,40200,0%Nettoresultat3,243,67-11,7%1,10194,5%Resultat per aktie, EUR1,0420,355193,5%Utdelning per aktie, EUR0,930,7032,9%Konsensusdata från Bloomberg

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons