Incoax Networks: Order från och leveranser till USA-operatören rullar på – Carlsquare

Idag offentliggjorde InCoax sin rapport för första kvartalet 2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

Nettoomsättningen blev 5,69 miljoner kronor, vilket understeg våra förväntningar om 7,21 miljoner kronor. Denna nettoomsättning är angiven före aktiverade utvecklingskostnader och övriga rörelseintäkter.

InCoax nådde en bruttomarginal i förhållande till nettoomsättningen på 59 procent. Det är en mycket bra nivå (riktmärket är att bruttomarginalen ska överstiga 50 procent).

Resultatet efter finansnetto om minus 6,33 miljoner kronor avvek endast marginellt från vår prognos om minus 6,55 miljoner kronor. Förklaringen är främst högre aktiverade utvecklingskostnader, medan övriga kostnadsposter totalt sett överensstämde väl med våra bedömningar.

Under kv1 2022 fick InCoax två följdordrar på 2 ggr 2 miljoner kronor med den USA-baserade Fiber-LAN-operatören som bolaget har ingått Master Purchase Agreement med. Under perioden 1 april-17 maj 2022 fick InCoax ytterligare en order värd 3 miljoner kronor från denna kund.

https://www.carlsquare.com/sv/forsta-intrycket-incoax-kv1-2022-order-fran-och-leveranser-till-usa-operatoren-rullar-pa/

Research feed

Annons