Immunovias valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i diagnostikföretaget Immunovia kallas till årsstämma torsdagen den 7 april i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Eric Krafft och Philipp von Hugo som styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Hans Johansson, Peter Høngaard Andersen och Martin Møller. Carl Borrebaeck föreslås omväljas som styrelseordförande och Peter Høngaard Andersen som styrelsens vice ordförande. Styrelseledamöterna Ann-Christine Sundell, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för nyckelpersoner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons