Finwire

Igrene förbättrade resultatet 2020/2021

Uppdaterad 2021-10-25
Publicerad 2021-10-25

Gasprospekteringsbolaget Igrene redovisar små förändringar av sitt resultat i räkenskapsåret 2020/2021, ett räkenskapsår som avslutades i augusti.

Totala intäkter uppgick till 1,5 miljoner kronor (0). Rörelseresultatet blev -5,7 miljoner kronor (-7).

Resultatet före och efter skatt var -5,7 miljoner kronor (-7,3).

Styrelsen föreslår att det inte ska lämnas någon utdelning.

Bolaget arbetar med att stärka kassan genom en nyemission. Teckningsperioden är 12-26 november. Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO2.
Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,75 kronor fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema. TO2 planeras efter emissionen att upptas till
handel. Varje på avstämningsdagen den 9 november innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs
åtta uniträtter för att teckna en unit. Teckningskursen per unit är 4,00 kronor. Teckningsoptionen
av serie TO2 medföljer vederlagsfritt.

Igrene, Mkr2020/20212019/2020Nettoomsättning1,50Rörelseresultat-5,7-7Resultat före skatt-5,7-7,3Nettoresultat-5,7-7,3

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in