IEA gör marginell förändring i prognosen för tillväxttakten i den globala oljeefterfrågan 2024

Publicerad

Oljeorganisationen IEA, International Energy Agency, gör marginella förändringar i prognoserna för tillväxten i den globala efterfrågan på olja som beräknas till 970 tusen fat om dagen under 2024 och 980 tusen fat om dagen nästa år.

Tidigare ökningstal var 960 tusen fat om dagen för 2024 samt 985 tusen fat om dagen för 2025.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons