Idun Industrier förvärvar 70 procent av ILEMA Miljöanalys med årsomsättning 33 miljoner kronor (uppdatering)

(Tillägg: sista stycket)

Industribolaget Idun Industrier förvärvar 70 procent av aktierna i ILEMA Miljöanalys med 17 anställda, framgår av ett pressmeddelande.

ILEMA beskrivs som den svenska marknadsledaren inom nischen luftemissionsmätning, och har sedan 1991 utfört mätningar och analyser av luft- och rökgasutsläpp från värmekraftverk, pappersbruk och andra industrier.

Nuvarande ägare Stefan Wiklund kommer efter transaktionen kvarstå både som betydande ägare av 30 procent av aktierna i ILEMA och som bolagets vd.

För räkenskapsåret 2021/22 omsatte ILEMA 33 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 8,8 miljoner kronor.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas endast ha en marginell effekt på Iduns helårsresultat för 2022.

Köpeskillingen för 70 procent uppgår till 39 miljoner kronor, uppdelat på en kontant köpeskilling om 32 miljoner kronor och en räntefri säljarrevers om 7 miljoner kronor med en löptid om 36 månader. Finansieringen av den kontanta köpeskillingen sker till lika delar genom bankfinansiering och från Iduns kassa. Vidare kan tilläggsköpeskilling om maximalt 8 miljoner kronor betalas ut under 2025 förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons