Huvudägaren Sandberg Developments vd föreslås ta plats i Camurus styrelse

Aktieägarna i forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus kallas till årsstämma den 12 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Stefan Persson som styrelseledamot. Han är vd och koncernchef för Camurus huvudägare Sandberg Development.

Omval föreslås av styrelseordförande Per Olof Wallström och av styrelseledamöterna Hege Hellstrøm, Jakob Lindberg, Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Ole Vahlgren och Kerstin Valinder Strinnholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelse föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner riktat till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons