Husqvarnas definitiva siffror: justerat rörelseresultat var starkare än väntat (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar, organisk tillväxt, kassaflödet)

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna, som tidigare har vinstvarnat, redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var 9,2 procent högre än väntat.

Omsättningen steg 11,8 procent till 15 685 miljoner kronor (14 030). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 15 039. Den organiska tillväxten var -2 procent. Husqvarna Forest & Garden-divisionen levererade -7 procent medan Gardena-divisionen uppnådde en organisk tillväxt på 5 procent. Husqvarna Constructiondivisionen ökade med 10 procent.

Rörelseresultatet blev 2 159 miljoner kronor (2 293). Rörelsemarginalen var 13,8 procent (16,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 190 miljoner kronor (2 293), väntat var 2 006, med en justerad rörelsemarginal på 14,0 procent (16,3).

Husqvarna skriver att produktmix och relativt lägre lönsamhet från det förvärvade Orbit Irrigation hade en negativ påverkan på rörelsemarginalen.

Resultatet före skatt var 2 098 miljoner kronor (2 232). Resultatet efter skatt blev 1 638 miljoner kronor (1 659). Resultat per aktie hamnade på 2,87 kronor (2,89).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 452 miljoner kronor (143). Minskningen hänger samman med ökade lager, vilket bolaget medvetet byggde upp inför året. Företaget har också ett högre lager av komponenter.

”Sammanfattningsvis fortsätter den starka efterfrågan och tillsammans med våra leverantörer vidtar vi kraftfulla åtgärder för att lösa de nuvarande begränsningarna i leveranskedjan. Vi förväntar oss gradvisa förbättringar under trädgårdssäsongen och fortsätter att genomföra vår strategi för att skapa ett långsiktigt hållbart värde”, skriver vd Henric Andersson i rapporten.

Husqvarna, MkrQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning15 68515 0394,3%14 03011,8%
Rörelseresultat2 1592 293-5,8%
Rörelsemarginal13,8%16,3%
Rörelseresultat, justerat2 1902 0069,2%2 293-4,5%
Rörelsemarginal, justerad14,0%13,3%16,3%
Resultat före skatt2 0982 232-6,0%
Nettoresultat1 6381 659-1,3%
Resultat per aktie, kronor2,872,89-0,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 452143

Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons