Husqvarna rapporterar lägre justerad rörelseförlust än väntat – utdelningen oförändrad

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Samtidigt var den justerade rörelseförlusten klart lägre än vad analytikerna förväntat sig. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Omsättningen steg 25,7 procent till 10 353 miljoner kronor (8 234). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 9 016.

Rörelseresultatet blev -1 737 miljoner kronor (-132).

Justerat rörelseresultat uppgick till -13 miljoner kronor (-180), väntat var -369.

Resultatet efter skatt blev -1 392 miljoner kronor (146).

Resultat per aktie hamnade på -2,43 kronor (0,26).

I utdelning föreslås 3,00 kronor per aktie (3,00). Väntat var 2,93.

Husqvarna, MkrQ4-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2021Förändring
Nettoomsättning10 3539 01614,8%8 23425,7%
Rörelseresultat-1 737-132
Rörelseresultat, justerat-13-369-180
Nettoresultat-1 392146
Resultat per aktie, kronor-2,430,26
Utdelning per aktie, kronor3,002,932,4%3,000,0%

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons