Husqvarna ökade rörelseresultatet mer än väntat

Publicerad

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen steg 7,5 procent till 16 976 miljoner kronor (15 792). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 16 422.

Organisk försäljning var i stort sett oförändrad och valutakursförändringar bidrog med 7 procent.

Rörelseresultatet blev 2 101 miljoner kronor (2 065), väntat rörelseresultat var 2 044. Rörelsemarginalen var 12,4 procent (13,1).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 313 miljoner kronor (2 075), väntat var 2 145, med en justerad rörelsemarginal på 13,6 procent (13,1).

Resultatet före skatt var 1 854 miljoner kronor (1 978).

Resultatet efter skatt blev 1 411 miljoner kronor (1 417), analytikerkonsensus 1 399.

Jämförelsestörande poster uppgick till -212 miljoner kronor (-10) och var relaterade till accelerationen av den strategiska transformationen som tillkännagavs i oktober 2022

Resultat per aktie hamnade på 2,47 kronor (2,48).

Husqvarna, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning16 97616 4223,4%15 7927,5%
Rörelseresultat2 1012 0442,8%2 0651,7%
Rörelsemarginal12,4%12,4%13,1%
Rörelseresultat, justerat2 3132 1457,8%2 07511,5%
Rörelsemarginal, justerad13,6%13,1%13,1%
Resultat före skatt1 8541 978-6,3%
Nettoresultat1 4111 3990,9%1 417-0,4%
Resultat per aktie, kronor2,472,48-0,4%

Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons