Hövdings styrelse om budet: Den kortsiktiga bör överväga att acceptera

Smarthjälmsbolaget Hövdings styrelse har nu återkommit med rekommendation rörande det budpliktsbud som Fosielund Holding lagt på bolaget.

Den kortsiktiga och riskovilliga bör enligt styrelsen överväga att acceptera budet om 21 kronor per aktie. Budet anses vara skäligt ur ett kortsiktigt finansiellt perspektiv.

De långsiktiga aktieägarna, som också delar styrelsens syn på framtiden, bör inte acceptera budet, enligt styrelsen.

Budpliktsbudet om 21 kronor innebar en negativ premie om 0,2 procent mot den senaste stängningskursen innan budet presenterades. Premien var dock cirka 23,5 procent jämfört med slutkursen för Hövdings aktie den 21 december 2021, vilket var den sista handelsdagen innan Fosielund offentliggjorde förvärvet av aktier som triggande budpliktsbudet.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons