Finwire

Holmen ökade justerat rörelseresultatet men lägre än väntat (uppdatering)

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

(Tillägg i hela nyheten)

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultat steg men var något lägre än väntat.

Omsättningen steg 30,9 procent till 4 877 miljoner kronor (3 727). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 975.

Rörelseresultatet blev 978 miljoner kronor (714), väntat rörelseresultat var 1 158. Rörelsemarginalen var 20,1 procent (19,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 129 miljoner kronor (714), väntat var 1 140, med en justerad rörelsemarginal på 23,1 procent (19,2).

Resultatet efter skatt blev 763 miljoner kronor (565).

Resultat per aktie hamnade på 4,7 kronor (3,5).

"Tredje kvartalets rörelseresultat är det högsta någonsin, 978 miljoner kronor, trots tillfälliga störningar kopplade till underhållsstopp i kartongverksamheten. Trävaror fortsatte generera ett väldigt högt resultat men även bra resultat från Papper och Energi bidrog", säger vd Henrik Sjölund i en kommentar.

Han ger också en del kommentarer kring Holmens olika affärsområden:

Skog:
"I skogen var konkurrensen om timret fortsatt stor och priserna steg medan massavedsmarknaden var mer balanserad."

Kartong:
"Återstarten efter pandemin med återuppbyggnad av lager och störningar i leveranskedjor har skapat brist på kartong för konsumentförpackningar. I pågående förhandlingar stiger priserna men med vår kontraktsstruktur tar det tid innan det ger effekt."

Papper:
"Den europeiska pappersmarknaden präglas av brist på returfiber vilket ledde till prishöjningar vid halvårsskiftet."

Trävaror:
"Efter ett år med kraftiga prisökningar på trävaror kulminerade marknaden under kvartalet och kunderna minskar nu sina lager. Även våra leveranser minskade men kvartalets resultat blev ändå historiskt högt."

Energi:
"Energibristen i Europa smittade även av sig på Sverige och elpriserna steg under kvartalet till höga nivåer. Det gynnade vår vattenkraft men effekten motverkades av befintliga prissäkringar."


Holmen, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020FörändringNettoomsättning4 8774 975-2,0%3 72730,9%Rörelseresultat9781 158-15,5%71437,0%Rörelsemarginal20,1%23,3%19,2%Rörelseresultat, justerat1 1291 140-1,0%71458,1%Rörelsemarginal, justerad23,1%22,9%19,2%Nettoresultat76356535,0%Resultat per aktie, kronor4,73,534,3%Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in