Hoist kallar till årsstämma den 13 april

Publicerad

Aktieägarna i kredithanteringsbolaget Hoist Finance kallas till årsstämma den 13 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår omval av Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung och Peter Zonabend som styrelseledamöter samt val av Bengt Edholm som styrelseordförande.

Det blev under gårdagen känt att styrelse har utsett Lars Wollung till tillförordnad vd med tillträde i dag den 15 mars. Bengt Edholm tar över rollen som styrelseordförande till och med årsstämman i april.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett prestations-och aktiebaserat ersättningsprogram för 2021 för ledningsgrupp, exekutiva befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons