Hoist Finance får primärkapitalkvot höjd på grund av sänkta riskvikter

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance kapitaliseringsnivå blir bättre givet förändringar i riskvikter, enligt ett pressmeddelande.

Hoist upprepar att de sänkta riskvikterna ger en ungefärlig ökning av bolagets primärkapitalkvot (CET 1) om cirka 260 baspunkter. Ändringen gäller med start den 11 juli och kommer efter att EU-kommissionen publicerat sina förväntade justeringarna av de regulatoriska tekniska standarder som gäller specifikationen av beräkning av kreditriskjusteringar.

Förändringarna innebär att rabatter på förvärv behandlas som kreditriskjusteringar på samma sätt som nedskrivningar. Detta kommer effektivt att sänka de riskvikter som tillämpas på Hoist Finance icke-säkerställda förfallna lån från 150 procent till 100 procent.

EU-kommissionen vill ta bort alla regulatoriska hinder för att skapa en andrahandsmarknad för förfallna lån.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons