High Coast Distillerys valberedning föreslår nyval av Thomas Larsson som styrelseledamot

Publicerad

Aktieägarna i whiskyspecialisten High Coast Distillery kallas till årsstämma den 5 april i Sörviken, Bjärtrå.

Valberedningen föreslår nyval av Thomas Larsson som styrelseledamot. Vidare föreslås omval av styrelseordförande Anders Källström och omval av styrelseledamöterna Per-Olof Wedin,
Gabriella Axelsson, Thomas Kuuttanen och Peter Holmqvist.

Styrelsen har föreslagit att villkoren för bolagets konvertibla lån 2019 ändras så att lånets
förfallodag ska vara den 30 augusti 2023 i stället för den 30 april 2022. Konvertering kan ske under perioden 1 juli till 30 augusti 2023. I övrigt ska villkoren vara oförändrade

Styrelsen föreslår att stämman godkänner en riktad nyemission av 16 193 aktier till teckningskursen 40 kronor som tecknas av det av Kurt O Eriksson helägda bolaget MÖZ.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons