Hexpol ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Polymerbolaget Hexpol redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 20,1 procent till 4 085 miljoner kronor (3 402). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 052.

Rörelseresultatet blev 537 miljoner kronor (622). Rörelsemarginalen var 13,1 procent (18,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 628 miljoner kronor (622), väntat var 653, med en justerad rörelsemarginal på 15,4 procent (18,3).

Resultatet före skatt var 523 miljoner kronor (592).

Resultatet efter skatt blev 446 miljoner kronor (456).

Resultat per aktie hamnade på 1,29 kronor (1,32).

I utdelning föreslås 6,00 kronor (2,30). Väntat var 2,75.

Hexpol, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning4 0854 0520,8%3 40220,1%Rörelseresultat537622-13,7%Rörelsemarginal13,1%18,3%Rörelseresultat, justerat628653-3,8%6221,0%Rörelsemarginal, justerad15,4%16,1%18,3%Resultat före skatt523592-11,7%Nettoresultat446456-2,2%Resultat per aktie, kronor1,291,32-2,3%Utdelning per aktie, kronor6,002,75118,2%2,30160,9%Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons