Hemply Balance har haft en stark kundtillväxt andra halvåret 2021, ser positivt på framtiden

Hälsokostbolaget Hemply Balance ingick i decemeber 2021 en avsiktförklaring om att förvärva
det polska bolaget Hemp Juice. Förvärvet förväntas bli klart under januari 2022 och det innebär att koncernen ökar sin omsättning markant. Bolaget kommer att redovisa utförliga proformasiffror för den nya koncernen i samband med att förvärvet slutförs, enligt ett pressmeddelande.

Hemply Balance ingick under andra halvåret 2021 samarbetsavtal med ett tiotal välkända återförsäljare på den svenska marknaden, däribland apotekskedjor som Kronan, Meds, Apotea och Apohem. Bolaget har även klivit in på den schweiziska marknaden genom ett samarbete med distributören Götz & Brands. Det schweiziska samarbetet har resulterat i att bolagets produkter saluförs hos flera återförsäljare som Manor, Zurrose, Perfecthair och Frauendrogerie. Samarbetena innebär att bolaget har haft en stark kundtillväxt under det andra halvåret 2021.

Hemply Balance har även tecknat en avsiktsförklaring med japanska Life Activation med syfte att kliva in på den japanska CBD-marknaden under 2022.

Med den pågående utvecklingen på marknaden ser Hemply Balance positivt på framtiden. Bolagets expansionsstrategi ligger i linje med marknadsutvecklingen samtidigt som regelverk blir tydligare och mer liberala i flertalet länder inom EU. Med tydligare regelverk öppnas möjligheter för både expansion och produktutveckling. Bolagets avsikt är att fortsätta expandera på den europeiska marknaden, delvis genom förvärv i enlighet med tidigare kommunicerad förvärvsstrategi, genom samarbeten med aktörer som har en bra lokal marknadskännedom samt genom en fortsatt stark organisk tillväxt.

– Vi fortsätter att växa genom vår fastslagna strategi: konsolidering i Europa genom fler förvärv i vår bransch samt att vi ökar vår försäljning genom fler säljkanaler och utökad produktportfölj, säger Jonas Lenne, vd för Hemply Balance.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons